Zit / Nov 8, 2015 - Nov 22 / Shogo Shimizu / Workstation, Tokyo