Zit / November 8, 2015 - November 22, 2015 / Shogo Shimizu / Workstation, Tokyo